2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Yapılan Değişiklikler

Matematik Becerisinin Gerçek Hayatta Kazandırdıkları

Özel Ders Faydalı Mıdır?

Pi Hakkında Bilinmeyenler

Özel Derslerde Verim2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Yapılan Değişiklikler

2019-2020 eğitim öğretim yılı başlıyor. Bu sene diğer yıllardan daha farklı olarak 15 tatil ve yaz tatilinin dışında her dönem birer kere olmak üzere senede toplamda iki defa birer haftalık ekstra tatiller verilecek. Yani birinci dönem kendi içinde 2 bölümden, ikinci dönem de kendi içinde 2 bölümden oluşacak.

9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan eğitim-öğretim yılı için ilk dönem 18-22 Kasım 2019 tarihlerinde 1 haftalık araya girecek. 15 tatil olarak bilinen ara tatil ise 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

İkinci dönem başlama tarihi, 1 haftalık ara tatil ve dönem ve eğitim- öğretim yılı sonlanma tarihleri ise şöyle.

İkinci dönem başlangıç tarihi 3 Şubat 2020 olacak. Öğrenciler 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde ikinci dönem için 1 haftalık ara tarihlerini verecekler. Dönemin ve eğitim öğretim yılının sonlanacağı tarih ise 19 Haziran 2020 olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise planlanmış daha radikal değişiklikler yapması bekleniyor.Matematik Becerisinin Gerçek Hayatta KazandırdıklarıÖzel Ders Faydalı Mıdır?

Bir çok ailenin halihazırda kendi çocuklarında gözlemleyerek tecrübe ettiği gibi, öğrenciler bazen okulda dersleri anlamakta zorlanabilirler. Zorlanılan bu dersler sözel ise evde kişisel çaba ile telafi edilebilirken, sayısal olduğunda işler biraz daha kompleks bir hal almaktadırlar.

Matematik her öğrenci için aynı zorluk seviyesinde olmayan bir derstir. Sayısal yetenekleri ağır basan öğrenciler bu zorluğu daha kolay aşarlarken diğerleri için Matematik bir korkuya dönüşmektedir. Bu sebepten Matematik hem okul başarısında hem ÖSYM sınavlarında belirleyici rol oynamaktadır. Matematiği yeterince iyi öğrenemeyen bir öğrencinin Fizik, Kimya gibi derslerde de takılması sürpriz olmaz. Tüm bu etkenler Matematiğin önemini kat kat artırmaktadır.

Kimi öğrenciler Matematiği diğer öğrencilere göre daha kolay anlarken bazı öğrenciler profesyonel yardım almadan başarı gösteremezler. Çünkü Matematik üzerine düşülmesi gereken bir derstir ve bir metot çerçevesinde çalışıldığında başarı sağlanabilir.

Özel ders, öğrenciye Matematik çalışma metodunu ve Matematiği öğrenmeyi öğretiyorsa faydalıdır. Yoksa öğrenciye sadece Matematiğin herhangi bir konusunu öğretmek kısa vadede öğrencinin iyi notlar almasını sağlasa da uzun vadede beklenen ivmeyi kazandırmaz. Matematik özel dersi her şeyden önce öğrencinin hayat boyu başarısına odaklanmalıdır. Bu özelliğiyle Matematik eğitim koçluğuyla tamamlayıcı bir ilişkisi vardır.

Öğretmenin yeterince kalifiye olması, öğrenciye zamanını yönetmeyi öğretmesi, sınav stresi ile başa çıkmayı aşılaması özel dersin faydalı olup olmayacağı konusunda belirleyicidir. Tüm bu maddeler Matematikte anlatılan konulardan ayrı düşünülemez. Gerek ders esnasında gerek dersten önce ve sonra öğretmen öğrenciye bu konularda takviye yapmalıdır.

Velilerin tam ve eksiksiz bilgilendirilmesi de dersten alınacak verimi artırmak adına önemlidir. Veliler öğrenciyi gereksiz bunaltmamalı öğrencinin kendisi için ayıracağı zamana saygı göstermeli ama aynı zamanda sorumlu ve bilinçli tutumlarından da taviz vermemelidirler. Veli, öğretmen ve öğrencinin ortak çabaları kalıcı bir başarının köşe taşlarıdır.

Bahsedilen tüm bu gereklilikler yerine getirildiğinde özel ders almak faydalıdır. Bu gereklilikleri yerine getirecek doğru öğretmeni bulmak ise aileye kalmıştır.Pi Hakkında Bilinmeyenler

Pi sayısı virgülden sonra sonsuza kadar gider. Pi sayısı tam olarak hesaplanamayacağı için bir dairenin alanını tam olarak hesaplamak da mümkün değildir.

Pi sayısı Babilliler (ya da başka kaynaklara göre Mısırlılar) tarafından 4000 sene kadar evvel (M.Ö. 1900) bulunmuştur. O yıllar 3,125 olarak hesaplanmıştır.

Pi sembolü 300 yıl kadar evvel bulunmuştur. Sembol William Jones tarafından 1706 yılında bulunmuş Leonhard Euler isimli matematikçi sayesinde popülerlik kazanmıştır.

Her sene 3. ayın 14’ü Pi günü olarak kutlanmaktadır. Pi sayısı 3,14159 diye devam ettiği için kutlamalar saat 1.59'da yapılmaktadır.

21 Mart 2015 tarihinde Rajveer Meena isimli Hintli Pi sayısının virgülden sonraki 70.000 hanesini ezberlediğini göstererek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Resmi Guinness Rekorlar Kitabı twitter hesabında rekoru gösteren ilgili twit

Pi sayısının virgülden sonraki ilk 1 milyon hanesinde ardarda dizilmiş 1-2-3-4-5-6 rakamları (yani altı basamaklı 123456 sayısı) bulunmaz.

Pi sayısının virgülden sonra sonsuz hanesi olması sebebiyle bir çemberin sonsuz kenarı vardır demek çemberin hiç kenarı yoktur demekten daha doğru bir yaklaşımdır.

Pi sayısı Matematikte çevre uzunluğunun çapa bölünmesi ile bulunur. Çevre uzunluğu(periphery) Yunan dilinde yazıldığında Yunan Alfabesi’ndeki Pi harfi ile başlar.

2019 Pi gününde bir Google çalışanı Pi sayısının virgülden sonra 31.4 trilyon hanesini hesapladığını duyurmuştur. Bu rakam 2019 yılı itibariyle kırılan rekordur.

Pi sayısının yalnızca virgülden sonraki 9 hanesini alıp dünyanın çevresini hesaplamaya kalkarsanız, 9. haneden sonra ihmal ettiğiniz değer, her 100.000 mil için bir inç kadar hataya yol açar.

Onyedinci yüzyıldan önce Pi sayısı yalnızca çemberin çevresi ve dairenin alanını hesaplamak için kullanılırdı. Bugün ise olasılık hesaplarından diğer bir çok matematik teoremine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Albert Einstein Pi gününde doğmuş, Stephen Hawking ise Pi gününde ölmüştür.Özel Derslerde Verim

Özel Dersler okul derslerine kıyasla daha verimlidir. Öğretmenin yalnızca tek bir öğrenci ile ilgilenmesi öğrencinin konu ile ilgili yaşadığı sorunu daha çabuk teşhis etmesine, o sorunu çözerek konuyu en ince ayrıntısına kadar detaylandırmasına ve öğrencinin seviyesini kolayca yükseltmesine olanak tanır.

Fakat bu verimli ders seanslarının verimini daha da artırmanın yolları vardır. Her öğretmenin bu verimi artırmaya yönelik farklı metotları olsa da kabul görmüş bazı genel yöntemler şunlardır:

Öğrencinin kazanacağı bu özellikler onun yalnızca okul hayatında değil tüm hayatında başarılı olmasına kapı aralayacaktır. Tüm bu bilinç ve sistemli çalışma özgüven sorunu yaşamayan, başarı odaklı, hayattan keyif alan bireyleri topluma kazandıracaktır.